Diensten

U kunt bij Hulst Fire Consultancy terecht voor onder meer de volgende diensten

Brandveiligheid inspecties

Mocht u twijfelen aan de huidige brandveiligheidsvoorzieningen van uw gebouw, dan voert Hulst Fire Consultancy een gebouwinspectie voor u uit. Hierbij wordt gekeken naar bouwkundige voorzieningen en installaties op het gebied van brandveiligheid. Aan de hand van een checklist vindt een stapsgewijze inspectie plaats die resulteert in een eindrapport met verbeterpunten. Daarin treft u, naast onze bevindingen, een passend advies aan waarmee u aan alle regelgeving voldoet. Zo bent u verzekerd van een brandveilige werkomgeving.

Bedrijfshulpverlening

Hulst Fire Consultancy kan voor u een op maat gemaakte BHV opleiding verzorgen.Uitgangspunt van de Herhalingscursus Bedrijfshulpverlener of Basiscursus Bedrijfshulpverlener is de lesstof conform het NIBHV (Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening), echter gezien wij de opleiding zoveel mogelijk op maat willen geven stellen wij voor dat wij bij opdracht vooraf met u rond de tafel zitten zodat specifieke wensen, noodzakelijke zaken meegenomen kunnen worden in de opleiding.

Gebruiksmelding/gebruiksvergunning

Voor bepaalde gebruiksfuncties in gebouwen (o.a. bedrijfsmatig overnachten en verzorging) is een Gebruiksvergunning vereist, zoals is vastgelegd in het Gebruiksbesluit. In deze vergunning zijn de voorwaarden voor het brandveilig gebruik van een bouwwerk vastgelegd. Ook bestaande gebouwen vallen onder de voorwaarden voor een gebruiksvergunning. Voldoet een bouwwerk niet aan de gestelde norm van brandveiligheid, dan krijgt de gebruiker doorgaans een bepaalde termijn om onveilige zaken aan te passen.

Certificeren brandmeldinstallaties

Regeling Brandmeldinstallaties 2002.In deze regeling zijn criteria opgenomen voor bedrijven die brandmeldinstallaties aanleggen. De regeling bevat de basiscriteria voor de bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen en daarnaast specifieke criteria waaraan een bedrijf dient te voldoen afhankelijk van het type erkenning

Ons Team

Het team wat Hulst Fire Consultancy mogelijk maakt

  Producten

  November 2000 besluit Jan Hulst dat het tijd is om een eigen onderneming op te richten. Na 5 jaar bij het een erkend branddetectie bedrijf uit Weert te hebben gewerkt als adviseur brandmeldinstallatie en oproepcommunicatiesystemen en 4 jaar als senior account manager / productmanager installaties bij een opleidingscentrum bedrijfshulpverlening te Almere heeft Jan Hulst voldoende kennis en ervaring opgedaan om ook als zelfstandig ondernemer te kunnen slagen in de branche bedrijfsveiligheid.

  • Ontruimings plannen
   Plan van aanpak Ontruimingsplan conform NTA 8112. Ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen en preventieve voorzieningen kan het toch voorkomen dat er een calamiteit ontstaat. Vanwege…
  • Ontruimings oefening
   Om een ontruimingsoefening effectief in de organisatie te introduceren is het aan te bevelen dit stapsgewijs op te bouwen. Bij iedere stap kan…
  • Blusmiddelen
   Een beginnende brand kunt u zelf blussen. Mits u natuurlijk de juiste middelen bij de hand heeft, zoals een brandslanghaspel of een draagbare…
  • Ontruimings plattegronden
   Een belangrijke aanvulling op de reeds aanwezige vluchtwegsignalering zijn ontruimingsplattegronden. Op een ontruimingsplattegrond wordt puur grafisch de plattegrond van een gebouw of een…